Vergoedingen

Onze therapie komt in aanmerking voor vergoeding vanuit de aanvullende verzekering voor particulieren.

Wij zijn geregistreerd bij o.a. de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Hierdoor kunnen de kosten van onze begeleiding of therapie vaak deels of volledig in aanmerking komen voor vergoeding vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering (alternatief complementaire zorg). Er is geen verwijsbrief nodig en de wettelijke eigen bijdrage (eigen risico) hoeft niet te worden aangesproken.

Waar let je op?
1. 
De maximale vergoeding (op jaarbasis)
2. Het vergoedingspercentage (soms wordt slechts een bepaald percentage van de behandeling vergoed)
3. De maximale dagvergoeding of maximale vergoeding per behandeling

 

klik op deze link voor het overzicht van 2022

 

Meestal ligt het aantal gesprekken tussen de 5 en 15 gesprekken en duren ze 45 minuten. De frequentie van de gesprekken kan varieren. Op het begin kan er elke week of om de twee weken een gesprek plaatsvinden. In een later stadium met langere tussenpozen.

Coaching komt niet in aanmerking voor vergoedingen is BTW plichtig. 

Fiscale regelingen voor ondernemers
De therapiekosten zijn volledig aftrekbaar van de belasting als er sprake is van verwijzing door een huisarts. Verwijzing moet dan worden beschreven als "psychisch lijden". 

Als de problemen/klachten werk gerelateerd zijn geldt voor ondernemer dat de gesprekken als persoonlijkheidsontwikkeling onder beroeps- of bedrijfskosten aftrekbaar zijn.

Werkgevers
Vaak vergoedt een werkgever het begeleidingstraject (gedeeltelijk). Immers, ook voor de werkgever geldt dat het belangrijk is te investeren in de gezondheid van de werknemers om uitval te voorkomen of het ziekteverzuim te bekorten.

UWV
In uitkeringssituaties kan het zijn dat het UWV bereid is om de kosten (gedeeltelijk) te vergoeden bij re-integratietrajecten of bij arbeidsongeschiktheid.

Persoons Gebonden Budget
Ontvangt je een persoonsgebonden budget (PGB) dan zijn er vaak ook mogelijkheden tot vergoeding.

 

Kosten

Kennismakingsgesprek  Gratis
Intake bedrijven

€ 250 inclusief rapportage en vragenlijsten

 

Bedrijven

€ 150 per sessie, inclusief terugkoppeling, tussenmeting, ondersteunend materiaal en eindrapportage, coaching blijft BTW plichtig

 

Particulieren

€ 100 per sessie 

 

Als je voor een afspraak verhinderd bent of deze wilt wijzigen, dien je dit uiterlijk 24 uur voor de afspraak te melden bij het secretariaat van Osmosa per telefoon: 0485-324697 of via de mail: info@osmosa.nl . Anders zijn wij genoodzaakt de kosten in rekening te brengen.

 
 
Startpagina Nederlandse federatie  gezondheidszorg Nederlands Instituut van Psychologen het Kwaliteitsregister Paramedici De Internationale Stress Management Associatie ACBS's Online Learning & Research Community Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie